X
Monday , 30/11/2015
Abu DhabiYesterday29°C22°C
Abu DhabiToday28°C21°C
Abu DhabiTomorrow29°C21°C
Abu DhabiWednesday29°C22°C
AjmanYesterday30°C20°C
AjmanToday30°C19°C
AjmanTomorrow29°C20°C
AjmanWednesday30°C20°C
DubaiYesterday28°C22°C
DubaiToday28°C22°C
DubaiTomorrow28°C22°C
DubaiWednesday28°C22°C
FujairahYesterday27°C22°C
FujairahToday27°C22°C
FujairahTomorrow28°C22°C
FujairahWednesday29°C21°C
Ras Al-KhaimahYesterday29°C16°C
Ras Al-KhaimahToday29°C16°C
Ras Al-KhaimahTomorrow29°C17°C
Ras Al-KhaimahWednesday29°C16°C
SharjahYesterday30°C21°C
SharjahToday28°C21°C
SharjahTomorrow29°C21°C
SharjahWednesday29°C21°C
Umm Al-QuwainYesterday31°C19°C
Umm Al-QuwainToday29°C19°C
Umm Al-QuwainTomorrow29°C19°C
Umm Al-QuwainWednesday29°C19°C
X
Monday , 30/11/2015
Safar , 18 , 1437
1;#DubaiFajar5:24am
1;#DubaiSunrise6:46am
1;#DubaiZohar12:08pm
1;#DubaiAsar3:09pm
1;#DubaiMaghrib5:29pm
1;#DubaiIsha6:59pm
2;#SharjahFajar5:24am
2;#SharjahSunrise6:46am
2;#SharjahZohar12:07pm
2;#SharjahAsar3:08pm
2;#SharjahMaghrib5:28pm
2;#SharjahIsha6:58pm
3;#Abu DhabiFajar5:27am
3;#Abu DhabiSunrise6:48am
3;#Abu DhabiZohar12:12pm
3;#Abu DhabiAsar3:13pm
3;#Abu DhabiMaghrib5:34pm
3;#Abu DhabiIsha7:04pm
4;#Ras Al-KhaimahFajar5:22am
4;#Ras Al-KhaimahSunrise6:44am
4;#Ras Al-KhaimahZohar12:05pm
4;#Ras Al-KhaimahAsar3:05pm
4;#Ras Al-KhaimahMaghrib5:25pm
4;#Ras Al-KhaimahIsha6:55pm
5;#AjmanFajar5:24am
5;#AjmanSunrise6:45am
5;#AjmanZohar12:07pm
5;#AjmanAsar3:08pm
5;#AjmanMaghrib5:28pm
5;#AjmanIsha6:58pm
6;#FujairahFajar5:20am
6;#FujairahSunrise6:41am
6;#FujairahZohar12:04pm
6;#FujairahAsar3:04pm
6;#FujairahMaghrib5:25pm
6;#FujairahIsha6:55pm
7;#Umm Al-QuwainFajar5:27am
7;#Umm Al-QuwainSunrise6:48am
7;#Umm Al-QuwainZohar12:12pm
7;#Umm Al-QuwainAsar3:13pm
7;#Umm Al-QuwainMaghrib5:34pm
7;#Umm Al-QuwainIsha7:04pm