X
Wednesday , 02/12/2015
Abu DhabiYesterday29°C21°C
Abu DhabiToday29°C22°C
Abu DhabiTomorrow28°C22°C
Abu DhabiFriday28°C23°C
AjmanYesterday29°C20°C
AjmanToday30°C20°C
AjmanTomorrow29°C21°C
AjmanFriday28°C23°C
DubaiYesterday28°C22°C
DubaiToday28°C22°C
DubaiTomorrow28°C23°C
DubaiFriday28°C24°C
FujairahYesterday28°C22°C
FujairahToday29°C21°C
FujairahTomorrow30°C21°C
FujairahFriday31°C22°C
Ras Al-KhaimahYesterday29°C17°C
Ras Al-KhaimahToday29°C16°C
Ras Al-KhaimahTomorrow29°C17°C
Ras Al-KhaimahFriday29°C18°C
SharjahYesterday29°C21°C
SharjahToday29°C21°C
SharjahTomorrow29°C22°C
SharjahFriday28°C23°C
Umm Al-QuwainYesterday29°C19°C
Umm Al-QuwainToday29°C19°C
Umm Al-QuwainTomorrow30°C21°C
Umm Al-QuwainFriday29°C22°C
X
Wednesday , 02/12/2015
Safar , 20 , 1437
1;#DubaiFajar5:25am
1;#DubaiSunrise6:47am
1;#DubaiZohar12:09pm
1;#DubaiAsar3:09pm
1;#DubaiMaghrib5:29pm
1;#DubaiIsha6:59pm
2;#SharjahFajar5:25am
2;#SharjahSunrise6:47am
2;#SharjahZohar12:08pm
2;#SharjahAsar3:08pm
2;#SharjahMaghrib5:28pm
2;#SharjahIsha6:58pm
3;#Abu DhabiFajar5:28am
3;#Abu DhabiSunrise6:49am
3;#Abu DhabiZohar12:12pm
3;#Abu DhabiAsar3:14pm
3;#Abu DhabiMaghrib5:34pm
3;#Abu DhabiIsha7:04pm
4;#Ras Al-KhaimahFajar5:23am
4;#Ras Al-KhaimahSunrise6:45am
4;#Ras Al-KhaimahZohar12:06pm
4;#Ras Al-KhaimahAsar3:05pm
4;#Ras Al-KhaimahMaghrib5:25pm
4;#Ras Al-KhaimahIsha6:55pm
5;#AjmanFajar5:25am
5;#AjmanSunrise6:47am
5;#AjmanZohar12:08pm
5;#AjmanAsar3:08pm
5;#AjmanMaghrib5:28pm
5;#AjmanIsha6:58pm
6;#FujairahFajar5:21am
6;#FujairahSunrise6:43am
6;#FujairahZohar12:04pm
6;#FujairahAsar3:05pm
6;#FujairahMaghrib5:25pm
6;#FujairahIsha6:55pm
7;#Umm Al-QuwainFajar5:28am
7;#Umm Al-QuwainSunrise6:49am
7;#Umm Al-QuwainZohar12:12pm
7;#Umm Al-QuwainAsar3:14pm
7;#Umm Al-QuwainMaghrib5:34pm
7;#Umm Al-QuwainIsha7:04pm