X
Thursday , 26/11/2015
Abu DhabiYesterday30°C21°C
Abu DhabiToday31°C22°C
Abu DhabiTomorrow29°C23°C
Abu DhabiSaturday28°C22°C
AjmanYesterday27°C19°C
AjmanToday29°C20°C
AjmanTomorrow29°C19°C
AjmanSaturday29°C19°C
DubaiYesterday28°C22°C
DubaiToday29°C22°C
DubaiTomorrow28°C22°C
DubaiSaturday28°C21°C
FujairahYesterday27°C23°C
FujairahToday27°C22°C
FujairahTomorrow29°C22°C
FujairahSaturday29°C21°C
Ras Al-KhaimahYesterday27°C17°C
Ras Al-KhaimahToday28°C16°C
Ras Al-KhaimahTomorrow28°C16°C
Ras Al-KhaimahSaturday29°C16°C
SharjahYesterday26°C20°C
SharjahToday27°C20°C
SharjahTomorrow29°C21°C
SharjahSaturday29°C19°C
Umm Al-QuwainYesterday28°C19°C
Umm Al-QuwainToday29°C19°C
Umm Al-QuwainTomorrow30°C19°C
Umm Al-QuwainSaturday31°C18°C
X
Thursday , 26/11/2015
Safar , 14 , 1437
1;#DubaiFajar5:22am
1;#DubaiSunrise6:43am
1;#DubaiZohar12:07pm
1;#DubaiAsar3:08pm
1;#DubaiMaghrib5:29pm
1;#DubaiIsha6:59pm
2;#SharjahFajar5:21am
2;#SharjahSunrise6:43am
2;#SharjahZohar12:06pm
2;#SharjahAsar3:08pm
2;#SharjahMaghrib5:28pm
2;#SharjahIsha6:58pm
3;#Abu DhabiFajar5:24am
3;#Abu DhabiSunrise6:45am
3;#Abu DhabiZohar12:10pm
3;#Abu DhabiAsar3:13pm
3;#Abu DhabiMaghrib5:34pm
3;#Abu DhabiIsha7:04pm
4;#Ras Al-KhaimahFajar5:19am
4;#Ras Al-KhaimahSunrise6:41am
4;#Ras Al-KhaimahZohar12:04pm
4;#Ras Al-KhaimahAsar3:05pm
4;#Ras Al-KhaimahMaghrib5:25pm
4;#Ras Al-KhaimahIsha6:55pm
5;#AjmanFajar5:21am
5;#AjmanSunrise6:43am
5;#AjmanZohar12:06pm
5;#AjmanAsar3:08pm
5;#AjmanMaghrib5:28pm
5;#AjmanIsha6:58pm
6;#FujairahFajar5:17am
6;#FujairahSunrise6:38am
6;#FujairahZohar12:02pm
6;#FujairahAsar3:04pm
6;#FujairahMaghrib5:25pm
6;#FujairahIsha6:55pm
7;#Umm Al-QuwainFajar5:24am
7;#Umm Al-QuwainSunrise6:45am
7;#Umm Al-QuwainZohar12:10pm
7;#Umm Al-QuwainAsar3:13pm
7;#Umm Al-QuwainMaghrib5:34pm
7;#Umm Al-QuwainIsha7:04pm