X
Wednesday , 07/10/2015
3;#Abu DhabiYesterday38°C29°C
3;#Abu DhabiToday41°C29°C
3;#Abu DhabiTomorrow40°C27°C
3;#Abu DhabiFriday38°C27°C
5;#AjmanYesterday39°C27°C
5;#AjmanToday38°C27°C
5;#AjmanTomorrow38°C27°C
5;#AjmanFriday37°C27°C
1;#DubaiYesterday38°C29°C
1;#DubaiToday38°C29°C
1;#DubaiTomorrow38°C28°C
1;#DubaiFriday36°C28°C
6;#FujairahYesterday33°C26°C
6;#FujairahToday32°C27°C
6;#FujairahTomorrow33°C28°C
6;#FujairahFriday36°C28°C
4;#Ras Al-KhaimahYesterday39°C24°C
4;#Ras Al-KhaimahToday39°C24°C
4;#Ras Al-KhaimahTomorrow39°C24°C
4;#Ras Al-KhaimahFriday37°C24°C
2;#SharjahYesterday38°C28°C
2;#SharjahToday38°C28°C
2;#SharjahTomorrow38°C27°C
2;#SharjahFriday37°C27°C
7;#Umm Al-QuwainYesterday38°C27°C
7;#Umm Al-QuwainToday38°C27°C
7;#Umm Al-QuwainTomorrow38°C26°C
7;#Umm Al-QuwainFriday37°C26°C
X
Wednesday , 07/10/2015
Dhū al-Ḥijjah , 24 , 1436