X
Wednesday , 02/09/2015
3;#Abu DhabiYesterday45°C32°C
3;#Abu DhabiToday41°C32°C
3;#Abu DhabiTomorrow41°C29°C
3;#Abu DhabiFriday43°C31°C
5;#AjmanYesterday42°C32°C
5;#AjmanToday40°C31°C
5;#AjmanTomorrow39°C31°C
5;#AjmanFriday39°C30°C
1;#DubaiYesterday42°C33°C
1;#DubaiToday39°C32°C
1;#DubaiTomorrow39°C32°C
1;#DubaiFriday39°C31°C
6;#FujairahYesterday36°C31°C
6;#FujairahToday36°C29°C
6;#FujairahTomorrow33°C29°C
6;#FujairahFriday31°C28°C
4;#Ras Al-KhaimahYesterday43°C29°C
4;#Ras Al-KhaimahToday41°C27°C
4;#Ras Al-KhaimahTomorrow39°C27°C
4;#Ras Al-KhaimahFriday37°C27°C
2;#SharjahYesterday42°C33°C
2;#SharjahToday40°C31°C
2;#SharjahTomorrow39°C31°C
2;#SharjahFriday40°C31°C
7;#Umm Al-QuwainYesterday42°C32°C
7;#Umm Al-QuwainToday40°C31°C
7;#Umm Al-QuwainTomorrow41°C30°C
7;#Umm Al-QuwainFriday40°C29°C
X
Wednesday , 02/09/2015
Dhū al-Qaʿdah , 19 , 1436